PROCESARE ȘI FUNCȚIONALIZARE CARBONAT DE CALCIU NATURAL DIN COCHILII DE SCOICI, PENTRU UTILIZARE ÎN INDUSTRIA CAUCIUCULUI ȘI MASELOR PLASTICE

Autor/autori: Dr. ing. Laurenția ALEXANDRESCU, Dr. ing. Maria SONMEZ, Drd. ing. Mihai GEORGESCU, Dr. ing. Mihaela NIȚUICĂ, Dr. ing. Daniela STELESCU

Rezumat: REZUMAT. Scopul principal al lucrării constă în colectarea, procesarea și funcționalizarea arbonatului de calciu natural din cochilii de scoici prin silanizare, pentru utilizare ca șarje active în industria auciucului și maselor plastice. Preocupările de mediu legate de nevoile financiare, precum și de implementarea economiei circulare pentru gestionarea resurselor naturale a condus la dezvoltarea de noi generații de materiale. În acest cadru, interesul despre compozitele polimerice ranforsate cu șarje naturale-organice/anorganice sunt în creștere. Producătorii de compozite polimerice își convertesc producția pentru a optimiza și înlocui produsele tradiționale cu altele noi cu conținut ridicat de materiale bio, reciclabile sau compostabile, pentru sustenabilitate și acțiuni responsabile. În consecință, cercetarea și conștientizarea industrială se concentrează în prezent asupra compozitelor ecologice bazate pe șarje naturale provenite de la deșeurile din producția alimentară datorită costului scăzut și disponibilității mari (de exemplu, crustacee, scoici, creveți, stridii și midii). Aceste materiale de umplutură constituie o alternativă eficientă la cele convenționale oferind o valoare adăugată și o reducere a produselor de ranforsare secundare. Carbonatul de calciu (CaCO3) are aplicații extinse ca agent de umplere în produse farmaceutice, adezive, construcții, polimeri și industria hârtiei și multe alte aplicații industriale. În prezent, CaCO3 sintetizat este utilizat ca șarjă de semi-întărire în industria cauciucului pentru a reduce costurile și a îmbunătăți caracteristicile de procesare. Noul material va avea proprietăți multiple precum rezistența la temperaturi ridicate și de biodegradabilitatea.

Cuvinte cheie: economie circulară, biodegradabilitate, compozit polimeric, post-consum, deșeu.


Abstract: ABSTRACT. The main objective of this work consists in the collection, processing and unctionalization of natural calcium carbonate from sea shells by silanization, to be used as active fillers in the rubber and plastics industry. Environmental concerns related to financial needs as well as the implementation of the circular economy for the management of natural resources have led to the development of new generations of materials. In this framework, the interest in polymer composites reinforced with natural-organic/inorganic fillers is growing. Polymer composites manufacturers are converting their production in order to optimize and replace traditional products with new ones with a high content of bio, recyclable or compostable materials for sustainability and responsible actions. Consequently, research and industrial awareness is currently focused on eco-composites based on natural fillers derived from food production waste due to their low cost and high availability (e.g. crustaceans, clams, shrimps, oysters and mussels). These fillers are an effective alternative to conventional fillers offering added value and a reduction in secondary reinforcement products. Calcium carbonate (CaCO3) has extensive applications as a filler in the pharmaceutical, adhesive, construction, polymer and paper industries, as well as many other industrial applications. Currently, synthesized CaCO3 is used as a semi-reinforcing filler in the rubber industry to reduce costs and improve processing characteristics. The new material will have multiple properties such as resistance to high temperatures and biodegradability.

Keywords: biodegradability, polymeric composite, post-consumption, waste.

 

DOWNLOAD PDF