ANTREPRENORIATUL – INSTRUMENT PENTRU VALORIFICAREA PROGRESULUI TEHNOLOGIC

Autor/autori: Prof. dr.ing. Gheorghe MANOLEA, Șef.lucr. dr. ing. Constantin ȘULEA-IORGULESCU , dr. ing Alexandru NOVAC, Șef.lucr. dr. ing Ionel-Laurențiu ALBOTEANU

Rezumat: REZUMAT. Lucrarea este o analiză comparativă concretă a modului în care s-a făcut, a modului în care se poate face formarea antreprenorială în universități. Exemplele legate de Universitatea din Craiova, pe durata de cincizeci de ani, comparate succint cu exemplele altor universități din Anglia, demonstrează că „antreprenoriatul” poate fi considerat „instrument” de valorificare a progresului tehnologic, iar antreprenorul „educat” are un rol important în aplicarea acestui instrument.

Cuvinte cheie: antreprenor, antreprenoriat, instrument, valorificare progres tehnologic, transfer tehnologic, centru de transfer tehnologic.


Abstract: ABSTRACT. The work is a concrete comparative analysis of the way it was done, of the way entrepreneurial training can be done in universities. The examples related to the University of Craiova, over a period of fifty years, briefly compared with the examples of other universities in England, demonstrate that "entrepreneurship" can be considered a "tool" for capitalizing on technological progress, and the "educated" entrepreneur has an important role in applying this tool.

Keywords: entrepreneur, entrepreneurship, tool, capitalization of technological progress, technological transfer, technological transfer center.

 

DOWNLOAD PDF