PERGAMENTUL SECOLULUI XXI. REINTERPRETĂRI CREATIVE ALE MEȘTEȘUGULUI TRADIȚIONAL

Autor/autori: CS I, Dr. ing. Lucreția MIU , CS I, Dr. ing. Elena BADEA

Rezumat: REZUMAT. Pielea procesată, unul dintre cele mai vechi artefacte de natură organică care a supraviețuit mileniilor, a jucat un rol important în evoluția societăților și în dezvoltarea civilizației umane. Industrializarea acestei materii prime secundare își are începuturile încă din antichitate. Pe măsură ce societățile au devenit din ce în ce mai sofisticate și mai dezvoltate a crescut și amploarea producției și s-au modernizat procesele pentru obținerea produselor din piele. Pergamentul, produsul cel mai simplu si mai durabil obținut din piele de animale, este materialul căruia îi datorăm cea mai mare parte din ceea ce cunoaștem despre istorie, literatură, politică, cărți, oameni, animale. În termeni moderni, putem spune că pergamentul a fost suportul a ceea ce azi numim social media. Un aspect fascinant al acestui material dăinuitor peste milenii este modul sustenabil de fabricație. Rețetele medievale sunt utilizate și astăzi de către artizanii moderni, procesele şi instrumentele neschimbându-se foarte mult. Reinterpretarea acestui biomaterial reprezintă o dublă provocare, a ingeniozității tehnologiilor și a originalității artiștilor, designerilor și creatorilor din diverse domenii și din industriile creative.

Cuvinte cheie: Cuvinte cheie: pergament, producție artizanală, sustenabilitate, creativitate


Abstract: ABSTRACT. Leather is one of the oldest human organic artifacts which has survived for millennia, and played an important role in the evolution of societies and the development of human civilization. The leather industrialisation started as early as the Antiquity. As societies became more and more sophisticated and developed, the production increased and the processes for obtaining leather products were modernized. Parchment is the material to which we owe most of what we know about history, literature, politics, books, people, animals. A manuscript folio could be considered a space of social media. A fascinating aspect of this material lasting over millennia is the sustainable, green way of manufacturing. Medieval formulas are still used today by modern artisans, the processes and tools not being fundamentally changed. Reinterpretation of this biomaterial represents a double challenge, of the ingenuity of technologists and the originality of artists, designers and creators from various fields and creative industries.

Keywords: Key words: parchment, craft production, sustainability, creativity

 

DOWNLOAD PDF