ASPECTE PRIVIND REALIZAREA UNOR GELATINE MULTIFUNCȚIONALE DIN SUBPRODUSE ALE INDUSTRIEI DE PIELĂRIE

Autor/autori: Dr. ing. Mihaela-Doina NICULESCU, Dr. ing. Lucreția MIU , Dr. chim. Maria STANCA 1 , Dr. ing. Brândusa-Georgiana DUMITIRU , Dr. prof. Stelica CRISTEA 3 , Drd. ing. Andrei Cosmin ALEXE, Student Emanuel VĂCĂLIE

Rezumat: REZUMAT. Colagenul extras din pielea animalelor terestre a fost folosit de-a lungul timpului ca adeziv, liant și consolidant pentru diverse materiale organice și anorganice din muzee, biblioteci, arhive etc., dar acum este folosit intens in industria farmaceutica, medicina regenerativa, industria alimentara si in ultimul timp s-a impus ca un aditiv multivalent pentru producerea de biostimulatori, nutrienti, anti-daunatori pentru agricultura ecologica. Cercetarile de fata sunt axate pe extragerea și evaluarea proprietăților multifunctionale ale gelatinelor pentru utilizarea atât in agricultură câ și pentru restaurarea/conservarea obiectelor cu valoare istorică.

Cuvinte cheie: Cuvinte cheie: gelatina, testul Bloom, forta de adeziune, proprietati structurale


Abstract: ABSTRACT. The collagen extracted from the skin of terrestrial animals has been used over time as an adhesive, binder and consolidant for various organic and inorganic materials in museums, libraries, archives, etc., but now it is used intensively in the pharmaceutical industry, regenerative medicine, the food industry and Lately it has established itself as a multivalent additive for the production of biostimulators, nutrients, anti-pests for ecological agriculture. Current research is focused on extracting and evaluating the multifunctional properties of gelatins for use both in agriculture and for the restoration/conservation of objects with historical value

Keywords: Keywords: gelatin, Bloom test, adhesion force, structural properties.

 

DOWNLOAD PDF