Aspecte teoretice si experimentale privind testarea la incovoiere a imbinarilor in lemn cu bulon utilizate in constructii

Autor/autori: Ovidiu Mihai Terciu, Rodica Nicoleta Dates, Ioan Curtu

Rezumat: Lucrarea abordeaza aspecte legate de comportamentul imbinarilor in lemn cu bulon solicitate la incovoiere, cu influenta variatiei anumitor parametri (diametrul bulonului, pozitia bulonului si unghiul de inclinare dintre elemente) asupra corelatiei forta-deplasare. Sunt prezentate materialele si metodele utilizate pentru testarea experimentala a acestor tipuri de imbinari precum si interpretarea rezultatelor obtinute in urma experimentelor.

Cuvinte cheie: imbinari din lemn, incovoiere, testare experimentala

 

DOWNLOAD PDF