Proprietatea intelectuala si accesul deschis la informatia stiintifica

Autor/autori: Angela Repanovici, Luciana Cristea

Rezumat: Se prezinta un studiu efectuat cu privire la noua abordare mondiala privind accesul la informatie al membrilor societatii informationale. Menirea universitatilor si a membrilor lor este de a genera cunoastere. Prin procesul de predare se deschide calea spre cunoastere si prin activitatea de cercetare stiintifica se genereaza cunoastere. Comunitatile academice comunica, depun impreuna eforturi prin proiecte internationale de a rezolva temele de cercetare impuse de specificul societatii contemporane. Datoria morala fata de societate si fata de comunitatea care plateste aceste cercetari este ca rezultatele acestor proiecte sa fie accesibile tuturor si de oriunde. Astfel, au aparut jurnalele Open access si necesitatea institutiilor de a depozita digital toata productia stiintifica a universitatilor in depozite institutionale. In timp ce in comunitatea internationala lucrurile sunt avansate in Romania se fac pasi foarte marunti in acest sens. Se prezinta proiectul Sherpa/RoMEO, proiect ce finalizeaza o baza de date cu toti editorii si conditiile de editare in politica de acces direct la informatie. Se prezinta rezultatele din cercetarea cantitativa de marketing efectuata in universitatea Transilvania in perioada februarie-martie 2008 cu privire la :Atitudini, opinii si comportamente ale cadrelor didactice universitare privind constituirea unui depozit digital institutional cu productia stiintifica a Universitatii Transilvania.

Cuvinte cheie: proprietate intelectuala, depozite institutionale, acces liber, cercetare de marketing

 

DOWNLOAD PDF