TENDINTE IN UTILIZAREA MATERIALELOR MODERNE LA COMPONENTELE AUTO INTERIOARE

Autor/autori: Drd. ing. Ovidiu Mihai TERCIU, Prof. univ. dr. ing. dr. h. c. Ioan CURTU

Rezumat: Lucrarea prezinta o sinteza a informatiilor privind cercetarile si tendintele actuale in ceea ce priveste materialele utilizate pentru realizarea componentelor auto interioare. Sunt prezentate principalele tipuri de materiale compozite lignocelulozice, factori de influenta asupra rezistentelor mecanice si diferite aspecte ale utilizarii materialelor compozite lignocelulozice in structura componentelor auto interioare.

Cuvinte cheie: materiale compozite lignocelulozice, proprietati mecanice, componente auto.


Abstract: This paper presents a summary of information on research and current trends in terms of materials used to make interior car parts. Are presents the main types of lignocellulose materials, factors influencing the mechanical resistance and different aspects of lignocellulose materials used in automotive interior structure.

Keywords: lignocellulosic composite materials, mechanical properties, auto parts

 

DOWNLOAD PDF