CONSIDERATII TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND SURSELE SONORE DE ZGOMOT PRODUSE DE TRAFICUL URBAN

Autor/autori: Dr. ing. Mariana Domnica STANCIU, Prof. univ. dr. ing. dr. h. c. Ioan CURTU, Dr. Ing. Janos TIMAR

Rezumat: Lucrarea prezinta o sinteza a aspectelor teoretice si practice referitoare la sursele de zgomot produse de traficul urban, in conditiile actuale ale dezvoltarii infrastructurii rutiere si a parcului auto. Prin identificarea surselor si masurarea indicatorilor de zgomot, se pot elabora si adopta strategii de reducere a zgomotului produs de fluxurile rutiere.

Cuvinte cheie: zgomot, trafic, harta acustica, infrastructura rutiera, panouri acustice


Abstract: The paper summarizes the theoretical and practical issues concerning the sources of noise produced by urban traffic, in the actual conditions of road infrastructure development and fleet. By identifying and measuring indicators of noise sources, it can be develop and adopt strategies to reduce the traffic noise.

Keywords: noise, traffic, acoustic map, road infrastructure

 

DOWNLOAD PDF