Supliment Buletinul AGIR 1/2015 - DEZVOLTAREA DURABILĂ FAVORABILĂ INCLUZIUNII (I)