Buletinul AGIR 1/2015 - ȘTIINTA ȘI ARTA – INTERFERENTE ȘI COMPLEMENTARITATE