Buletinul AGIR 4/2017 - CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA